تعریف برند، مراحل ثبت و مدارک مورد نیاز، هزینه های ثبتی و پروسه انجام کار

یک لوگو موفق باید با خصوصیات برند سازگار بوده و به سرعت مفهوم خود را به مخاطبان انتقال دهد. علامت تجاری باید کالاها یا خدمات یک مؤسسه را از سایرین متمایز نماید و نباید مشابه با دیگر برندهای ثبت شده باشد. نام برند یا علامت تجاری نباید مخالف هنجارهای اخلاقی و شئونات اسلامی باشد. همان طور که گفته شد علامت های انتخاب شده به عنوان برند نباید مخالف با موازین اسلامی و اجتماعی باشند. گام اول : نخست به سامانه اداره مالکیت صنعتی ورود کنید و در این سایت ثبت نام کنید و گزینه ثبت اظهارنامه الکترونیکی برند را انتخاب کنید . مدت زمان درج آگهی تقاضای برند در روزنامه رسمی ( نوبت اول ) ۳۰ روز می باشد . این نوع مالکیت به شما کمک می کند که بعد از ثبت اختراع، برند یا ایده های خود و تبدیل آن ها به یک موقعیت تجاری، از حقوق خود دفاع کنید و شخص دیگری نتواند حقوق ایده ی شما را به دست آورد. طبقه ۸ – انواع ابزار و لوازم دستي (كه با دست كار ميكنند)؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال، سلاح كمري، تيغ. طبقه ۷ – انواع ماشين و ماشينهاي افزار؛ انواع موتور (به استثناء موتور وسائط نقليه زميني)؛ قفل و بست حلقههاي اتصال قطعات ماشينها و قطعات انتقال قوه (به غير از اتصالات و اجراء انتقال قوه وسائط نقليه زميني)؛ لوازم و ابزار كشاورزي (به استثناي ابزارهاي دستي)؛ ماشين جوجه كشي.

طبقه ۱۲ – وسائط نقليه، دستگاههاي حمل و نقل زميني، دريايي يا هوايي. طبقه ۵ – مواد داروئي و بيطاري؛ مواد بهداشتي براي مصارف پزشكي؛ مواد رژيمي براي مصارف پزشكي، غذاي كودكان؛ انواع گچ شكستهبندي، لوازم زخمبندي؛ مواد پركردن دندان، موم د ندانسازي؛ ضدعفوني كنندهها؛ مواد نابودكننده حشرات موذي؛ قارچ كش، مواد دفع نباتات هرزه. طبقه ۱۱ – دستگاههاي روشنايي، حرارتي، مواد بخار، طبخ، خنك كردن، تهويه، تأمين آب بهداشتي. طبقه ۹ – اسباب و آلات علمي، دريانوردي، مساحي، عكاسي، سينمايي، بصري، وزن كردن، اندازهگيري، علامت دادن، كنترل و مراقبت (نظارت)، نجات و آموزش؛ اسباب و لوازم هدايت، قطع و وصل، تبديل، ذخيرهسازي، تنظيم يا كنترل جريان برق؛ آلات و اسباب ضبط، انتقال يا تكثير صوت يا تصوير؛ اسباب ذخيره اطلاعات مغناطيسي، ديسكهاي قابل ضبط؛ ماشينهاي فروش خودكار و مكانيسم دستگاههايي كه به سكه كار ميكنند؛ صندوقهاي ثبت مبلغ دريافتي، ماشينهاي حساب، تجهيزات دادهپردازي و رايانهاي؛ دستگاه آتش نشاني. برای ثبت آن چقدر باید هزینه پرداخت کنید؟

هزینه تخمینی حق الثبت که حداقل ۱۲۰ هزار تومان برای یک طبقه می باشد که به ازای افزایش طبقات این هزینه هم افزایش می باید. تمامی امور اداری، پرداخت هزینه های روزنامه رسمی، حق ثبت و تشکیل پرونده توسط کارشناس ما انجام می شود. اما در کل تاجران و تولید کنندگان برای اینکه فعالیت خود را قانونی نموده و برای آن از طرف دولت درخواست حمایت کنند اقدام به ثبت برند می نمایند. اصلی ترین مزیت این معرفی را می توان سود مالی بیشتر دانست. اسامی و علائم مشهوری که شناخته شده هستند امکان ثبت ندارند این در حالیست که اسامی خاص و ساختگی برای ثبت مناسب هستند. در این میان متقاضی باید دو بار این ثبت علامت تجاری را در روزنامه به عموم اطلاع دهد که آن موارد نیز مقداری هزینه دربر خواهد داشت. نام برند یا علامت تجاری نمی تواند از میان علائم رسمی دولتی و نشان کشورها انتخاب شود. هر برندی امکان انتخاب شدن برای شروع یک کسب و کار را نخواهد داشت و باید توسط کارشناسان این حوزه بررسی و تایید شود.

مدّت زمان ثبت برند تا حدود زیادی بستگی به این دارد که در کارتابل هر کدام از کارشناسان اداره علامت، چند نفر جلوتر از شما باشند. پاسخ: در هنگامی که نظر کارشناسان و یا رئیس اداره بر رد اظهارنامه ثبت علامت تجاری شما باشد، مطابق قانون ۳۰ روز فرصت دارید تا از طریق سامانه اداره مالکیت نسبت به رد اظهارنامه خود اعتراض نمایید. لازم به ذکر است که جهت دریافت گواهی نهایی ثبت برند ( گواهی ۱۰ ساله ثبت نشان تجاری ) می بایست چند روز دیگر به این زمان اضافه نمود هرچند جزو فرآیند احتمالی ثبت برند محسوب نمی گردد. اگر۳۰ روز گذشت و هیچ اعتراضی وجودنداشت، در این زمان همه چیز آرومه و خیلی سریع درخواست آگهی دوم را می دهیم. بدون شک اگر در وادی ثبت علامت تجاری و مسائل مربوط به آن وارد شده باشید بسیار دیده اید که گفته می شود برند پیشنهادی باید در طبقه خاص خود منحصر به فرد باشد.

دیدگاهتان را بنویسید