ثبت برند قطعی همراه با موسسه حقوقی تدبیر پویان رهام

د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشانهای مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمانهای بینالدولی یا سازمانهایی که تحت کنوانسیونهای بینالمللی تأسیس شدهاند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن صادر شود. پرچمها نشانهای سلطنتی، علائم رسمی دولتی و نشانهای کشورها و سازمانهای بین المللی که نمونهای از آنها به دفتر بینالمللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) اعلام شده است معمولاً قابل ثبت نیستند. تقاضا یا درخواست ثبت برند باید به زبان فارسی و در سه نسخه روی نمونههای چاپی مخصوصی که از طرف اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در اختیار متقاضیان گذارده میشود به عمل آید. در حقیقت هر شرکتی که اقدام به گزینش و ثبت علامت تجاری می کند محصولات خود را متمایز از سایر محصولات مشابه بازار می نماید. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که بهلحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود.

و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. واژههای توصیف کننده. اینها کلماتی هستند که معمولآ در تجارت به منظور توصیف محصول مورد نظر بکار میروند. اما زمانی اظهارنامه رد می شود که علائم، مشابهتی با علائم دیگر داشته باشند،قبلاً به نام فرد دیگری ثبت شده باشد و یا از نظر رعایت مقررات قانونی، مشکل داشته باشند و چنانچه مدارک ارسالی ناقص باشد اداره مالکیت صنعتی می تواند ابلاغیه رفع نقص را برای فرد متقاصی بفرستد تا سریعاً تکمیل و مجدداً ارسال نماید. به این ترتیب که اظهارنامه هایی که از نظر زمانی زودتر ثبت شده باشند، از نظر بررسی و قرار گیری در روند و روال اداری، دارای تقدم هستند. اگر مدارک شما به وسیله کارشناسان مربوطه اداره ثبت اسناد به صورت کامل تایید شود، دو نسخه قرار داد برای شما به آدرسی که در مراحل ثبت داده اید، ارسال خواهد شد. بههرحال در صورت وارد کردن هریک از گزینهها، باید اطلاعات هویتی نماینده را بهصورت کامل در سامانه وارد کنید. ارائه مدارک نماینده قانونی در صورتی که وی کار ثبت برند را انجام دهد.

در این صورت رمزی در اختیار شما قرار می گیرد که با استفاده از آن قادر خواهید بود در هر زمان از مراحل طی شده برای ثبت برند خود آگاه شوید. برای مثال، ثبت کلمه شیرین برای شکلات قابل قبول نخواهد بود چون محصول را توصیف میکند. هزینه ای که برای این کار باید بپردازید، به یک میزان خواهد بود. در این مرحله نوبت به انتشار برند در روزنامه های رسمی و شناساندن آن به مردم می رسد. 6. اسم اقامتگاه شخص یا اشخاصی که در تهران صلاحیت دریافت ابلاغها و اخطارها را دارند. همان طور که در بالا اشاره کردیم مهم ترین مساله در ارتباط با مزایای ثبت برند را می توان به جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بیان کرد. پس از ثبت برند طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن میتوانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کنندهای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید. جالب است بدانید که بعضی از شرکت ها به سراغ کلمات بی معنا می روند و با همان نام هم به شهرت می رسند.

به طور کلی برند و یا نام تجاری در دنیای کسبوکار دقیقاً همان نامی است که شما به صورت لاتین و غیرلاتین با آن شروع به فعالیت میکنید. هـ ـ عین یا به طرز گمراهکنندهای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است. ویژگی مهم ثبت برند این است که شما میتوانید آن را به دیگران واگذار کرده و حتی امتیاز آن را به صورت موقت به سایر شرکتها انتقال دهید. واژههای عام. برای مثال، اگر شرکت شما قصد دارد علامت تجاری «صندلی» را برای فروش صندلی ثبت کند، تقاضانامه ثبت این علامت مردود خواهد شد چون «صندلی » واژههای عام برای این محصول است. در واقع با ثبت علامت تجاری می توان جلوی برخی از سوء استفاده های احتمالی را گرفت، زیرا اگر برند ما به صورت رسمی و قانونی ثبت نشده باشد هر شخص و یا سازمانی می تواند از محصولات و خدمات ما استفاده کند و آن را به نام خود معرفی کند.

دیدگاهتان را بنویسید