ثبت برند و راهنمای مراحل جدید ثبت برند و علائم تجاری در ایران 1400

چون ممکن است اشخاص ذی نفع متوجه آگهی تقاضای ثبت برند نشوند یا آنکه بعد از ثبت علامت طریقه ی استعمال آن طوری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد طبق ماده ی 22 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص ذی نفع می توانند در ظرف سه سال بعد از تاریخ ثبت برند نسبت به آن اعتراض کنند. 7. ثبت برند، قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. علامت پیشنهادی جهت ثبت در صورت احراز شرایط فوق در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی، دعوی یا اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید. هنگامی که شما برنامههای تبلیغاتی خود را بر اساس یک علامت تجاری ثبت شده و خلاقانه تنظیم میکنید اثر بخشی بیشتری برای کسب و کار شما به همراه خواهد داشت. آیا می توان همراه با ثبت اسم، شکل خاصی نیز ثبت کرد ؟ البته همه مورد ذکر شده بالا با فرض بر این است که شما کلیه مدارک لازم برای ثبت برند را نیز آماده داشته باشید. پس از گذشتن زمان قانونی برند یا نام تجاری به نام شما به ثبت خواهد رسید.

در واقع نوبت شما و این موضوع که اظهارنامه علامت تجاری چند نفر پیش از شما در صف انتظار بررسی است، تعیین کننده مدت زمان ثبت نهایی برند مورد نظر شما خواهد بود. خاطر نشان می شویم که مدت زمان ثبت برند براساس نوع تقاضا و مدارک ارائه شده متمایز می باشد. آنچه که محبوبیت یک محصول را در بین مردم تثبیت می کند. مردم باید با برندها ارتباط بگیرند و حس مالکیت نسبت به آن ها بیابند. ثبت برند تجاری که در ایران با نام های مارک نیز شناخته می شود و در فرهنگ فارسی نام تجاری یا نمانام نیز به آن اطلاق می شود، در واقع نام و لوگوی محصول یا محصولات تولیدی یک شخص یا شرکت می باشد که در مالکیت شخص یا شرکت تولید کننده می باشد و بدون وجود ثبت علامت تجاری قطعا نمی توان به خوبی برای آن بازار یابی نمود و یا به اصل وجودی آن ماهیت بخشید.

برای ثبت برند باید از ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار، علامت استفاده کرد یا ترکیبی که موجب شناسایی محصول، تمایز آن از سایر محصولات و انتقال یک مفهوم یا احساس به مخاطب شود. انتخاب رنگ مناسب که به حوزه کاری شما بیاید یکی از مهم ترین گام های مربوط به ثبت برندینگ به حساب می آید. برای مشخص نمودن حوزه فعالیت و سهولت در اخذ علائم تجاری، طبقات ثبت برند به صورت بین المللی مشخص شده اند و متقاضی می تواند طبقه کالای خود را از بین موارد زیر انتخاب کند. قانون، علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده، مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه در رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعددی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه ی خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف از آن محروم شده است (ماده 49) در واقع قانون، عدم النفع را در این مورد جزء خسارت قرار داده است. 5. به موجب ماده 12 قانون ثبت و علائم و اختراعات: “برند تجاری قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد”.

ب- اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند، مانند باقلوای شیرین ، ولی در انتخاب علامت تجاری اغلب سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استعمال می شود رابطه ای داشته باشد مانند پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده است یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیبات ویتامین دار. بنابراین، با توجه به جدول طبقه بندی کالا، هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود، شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند، با ممنوعیت استفاده و ثبت برند مواجه خواهد شد. طبقه بندی علامت تجاری که در ادامه به تفصیل مشاهده می نمایید به این صورت است که طبقات ۱ الی ۳۴ مربوط به کالاها و محصولات است و طبقات ۳۵ الی ۴۵ مربوط به خدمات است.

دیدگاهتان را بنویسید