ثبت لوگو و برند – مراحل و شرایط ثبت برند و علامت تجاری

۹- مسئول اداره پس از وصول تقاضا و روزنامه رسمی، دستور ضمیمه شدن به پرونده را صادر و به کارشناس مربوطه ارجاع می نماید. هزینه ثبت برند برای اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر متفاوت است و به دلیل بالا تر بودن پرداختی های مربوطه من جمله حق الثبت و روزنامه رسمی ، ثبت برند برای حقوقی هزینه بیشتری دارد . نحوه ثبت برند در دیجی کالا به چه صورت است؟ ثبت برند در ایران چگونه است؟ تصویر برند در اندازه مشخص شده و شرح و توصیف آن. بحث مفصلی است. اینکه بخواهید یک لوگو و برند برای خود مشخص کنید. با برای اقدام به ثبت برند و علامت تجاری به سامانه ثبت علامت تجاری مراجعه کنند و از طریق سایت اقدام به ثبت اظهارنامه ی برند کنند. زمانی که تمامی مدارک موردنیاز را به سامانه ثبت برند فرستادید، باید منتظر بررسی کارشناسان بمانید. اصولا ثبت برند اختیاری است اما با توجه به عواقبی که عدم ثبت آن برای اشخاص صاحب بدنبال دارد ثبت آن واجب عقلی می باشد.اولین و مهمترین مزیت ثبت برند، دادن یک چهره ی قانونی به آن برند و داشتن ضمانت اجرا برای افرادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استفاده از آن میکنند خواهد بود.با توجه به گستردگی فضای بیزینس وتجارت یکی دیگر از ویژگی های ثبت برند منحصر به فرد شدن و تمایز با سایر می باشد زیرا یک برند ثبت شده همانند ندارد.

یک علامـــت تجاری نباید باعث گمراهی و یا فـــریب مصرف کننده گردیده و یا باعث از بین رفتن نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه گردد. توافق نامه مادرید: وابسته به ثبت بین المللی علائم که توسط سازمان مالکیت معنوی جهانی تنظیم شده است.سیستم مادرید متشکل ار تلفیق دو معاهده شکل گرفته است.به طور خلاصه در سیستم مادرید برای در خواست بین المللی علائم تجاری ،متقاضی فایل مدارک خود را WIPO دفتر بین المللی در ژنو ارسال می کند و در آن در خواست اعلام می کند که برای ثبت نام به دنبال یک از کشورهایی که عضو معاهدات ژنو هستند.در WIPO دفتر ثبت بین المللی علامت را صبت و سپس آن را به کشور های تعیین شده ارارسال می کند.ثبت نام در دفتر ثبت بین الملیلی یک پروسه اداری است که به این معناست که از آن علامت تجاری در خواست هایی را که دریافت میکند .اگر یک کشور ثبت یک علامت تجاری را رد کند.امتناع این کشور به WIPO ابلاغ و تصمیم این کشور در ثبت بین المللی را رد میشود.به عبارت دیگر ثبت نام بین المللی یک سیستم ایمن استو اما ثبت یا عدم ثبت آن در کشور تعیین شده معین می شود.

لوگو و برندی که حق تقدم را ضایع کند نیز ثبت نخواهد شد. تذکر ۱- در صورتی که کارشناس در موقع رسیدگی ملاحظه نماید که علامت متقاضی قبلا ثبت شده یا مشابهت با علائم ثبت شده دارد اخطار رد علامت را تهیه و بنظر مسئول ادا می رساند. 2. اگر علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد ۱۰ قطعه از تصویر یا نوشته مذکور بهمراه اظهارنامه تحویل اداره مالکیت صنعتی گردد. ۱۰ ۔ متقاضی به حسابداری مراجعه و مسئول حسابداری با ملاحظه پرونده و محاسبه ، فیش مبلغ حق الثبت را صادر و متقاضی برای پرداخت به شعبه بانک ملی مستقر در سازمان ثبت رجوع نموده و پس از پرداخت وجه به حسابداری مراجعه و یک نسخه از فیش را تحویل حسابداری می دهد. یک قطعه از علامت در دفتر علایم ثبت و دفتر طبقات کالا الصاق و ثبت می شود.مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و اگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می گردد.

تذکر ۱ – به تعداد هر طبقه اضافی یک قطعه تصویر مذکور باید اضافه گردد. ۸- پس از اینکه آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در روزنامه رسمی درج و منتشر گردید متقاضی ۳۰ روز (با احتساب دو روز اضافه) بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه نماید و ضمن تقدیم یک برگ تقاضای ثبت علامت (بشرح نمونه) و یک نسخه از روزنامه فوق، تقاضای ثبت علامت تجارتی را بنماید. این آگهی که یک نمونه از سے درخواستی به آن الصاق شده ضمن ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول این امر، حویل متقاضی می گردد تا به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (به نشانی تهران پارک شهر خیابان بهشت ساختمان دادگستری جمهوری اسلامی ایران) برده شود. بسته به اینکه تصمیم به ثبت برند شخص حقیقی، یعنی برندی که مالک آن شخص حقیقی است دارید و یا تصمیم به ثبت برند حقوقی، یعنی برندی که مالک آن شرکت ها، موسسات و یا سازمانها خواهند بود، را دارید و همچنین بسته به اینکه برندی که ثبت مینمایید فارسی باشد و یا لاتین باشد، مدارکی که باید تهیه نمایید تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه مدارک مورد نیاز برای هر دو گروه را با هم بررسی مینماییم.

دیدگاهتان را بنویسید