مراحل ثبت برند بدون جواز

7. ثبت برند، قابل اعتراض از سوی اشخاص ذی نفع است. هر کالایی در بازار تنها از طریق نام و علامت ثبت شده روی آن می تواند قابل معرفی باشد.این علامت تجاری در اصطلاح عموم برند نامیده می شود.ثبت برند و لوگو موجب افزایش اعتبار مادی و معنوی برای شرکت یا تجارتخانه است.بنابراین ثبت برندو لوگو اهمیت زیادی دارد.تاجران ،مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت جهت محافظت از برند خود حساسیت ویژه ای دارند.در واقع برند تجاری که همان علامت تجاری است معرف یک عنوان،نام،عبارت،نام یا طرحی است که درتمایز محصولات یک شرکت به کار می رود. در حال حاضر اشخاص حقیقی که نام شخصی آنان از شهرتی برخوردار است و یا نام خاصی را برای معرفی هویت صنفی خود به کار میبرند، ناچار باید یا به این نام شرکت تأسیس کنند یا نام مربوطه را بهصورت علامت تجاری ثبت کنند. همانطور هم که گفته شد برای ایجاد و معرفی یک خدمات و یا محصول قطعا به یک نام، لوگو، رنگ سازمانی و …

ایجاد رقابت ناسالم، زیاد شدن پروندهای قضائی، ضررهای کلان به صاحبان کالای با کیفیت، بی اعتمادی مردم نسبت به محصولات داخلی، و غیره نتیجه اقدام اداره ثبت در تاکید یک برند بهنام چندین نفر است. در این مقاله به مزیت های کلی که ثبت علامت تجاری دارد، اشاره شده است، هم چنین مواردی که باعث می شود هر چه سریعتر برند خود را ثبت کنیم نیز آورده شده و به مراحل و مدارکی که برای ثبت علامت تجاری در سازمان اسناد و املاک کشور ، مورد نیاز می باشد، پرداخته شده است. برخی از اشخاص برای دور زدن قانون یک اسم به اصل علامت تجاری که قبلا ثبت شده است اضافه میکنند که این کار تخلف به شمار میآید ولی اداره ثبت توجهای نمیکنند. جواز استفاده از کلمات و اعداد؛ استفاده از برخی کلمات یا اعداد در نام تجاری مجاز و در علامت تجاری ممنوع است و بالعکس. انتقال حقوق؛ صاحب علامت تجاری میتواند، حقوق خود را بهطور موقت یا دائمی به شخص یا اشخاص دیگر منتقل کند (قرارداد فروش یا اجازه بهرهبرداری) در هر حالت، الزامی به انتقال شرکت، کالاها و یا کارخانه به منتقلٌ الیه وجود ندارد. رقابت سالم در بازار ناشی از شناختن برند است، مردم بر اساس آن کالای مورد نیاز خود را تهیه میکنند، به عنوان مثال اگر رستورانی از برند رستوران مشهوری استفاده کند و از کیفیت غذای پایینتری برخوردار باشد، ضرر زیادی به صاحب اصلی برند میزند.

ممکن است برندی در یک طبقه برای کالاهای مختلف ثبت شود که از نظر قانونی امکان پذیر است اما ثبت یک برند برای یک کالای مشابه تخلف است که به وفور در اداره ثبت این اتفاق صورت میگیرد. عين يا به طرز گمراهكنندهاي شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگري در ايران معروف است. 1. پس از تکمیل مدارک فوق و ارجاع آن به اداره ثبت شرکتها حدودا ۲ ماه زمان می برد تا جواب علامت مربوط اخذ شود در صورتی که ایرادی قانونی نداشت و عینا ثبت نشده بوده و مشابه کلمه دیگری نبود اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت تقاضای آن اقدام میکند و در صورتی که مشابه داشت نیز اخطاری صادر می شود و از ادامه کار باز می مانیم . در بحث پوشاک به فراوانی ثبت یک برند به نام چندین نفر وجود دارد و اکنون پروندههای زیادی از شکایت متقاضیان در خصوص این تخلف در قوه قضائیه وجود دارد. بهعنوانمثال، انتخاب و ثبت یک کلمه بیمعنا بهعنوان علامت تجاری جایز است لیکن انتخاب آن بهعنوان نام تجاری شرکت یا موسسه مجاز نیست. بعلاوه ، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکتهای ثالث بسیار آسانتر است و در نتیجه میتواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقتنامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

این اسم اصلا نباید یک موضوع کلی باشد. این اشخاص می توانند برای هر طبقه از کالا و خدمات خود برند مخصوص به خود را به ثبت برسانند و برای این موضوع هیچ محدودیتی ندارد. برای ثبت برند حقیقی این مبلغ ده هزار تومان و برای برند حقوقی 20 هزار تومان می باشد. علائم گمراه کننده: به عنوان مثال ثبت علامت تجاری جهت عرضه انواع شیره خرما و انگور با تصویر زنبور عسل مردود خواهد شد. نکته: اداره ثبت علائم تجاری و اداره ثبت شرکتها از جهت سوابق و اطلاعات ثبتی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. این گفته به معنی محسوب شدن برند به عنوان یک دارای ارزشمند برای شرکت است، دارایی که روز به روز می تواند با تلاش در جهت افزایش کیفیت محصول و خدمات ارزش بیشتر و بیشتری پیدا کند. 2. در صورتی که که ثبت تقاضا شد پس از ۱۵ روز در روزنامه رسمی چاپ می شود و به مدت یک ماه برای افرادی که نسبت به ثبت علامت اعتراض دارند در یک نوبت چاپ می شود اگر پس از یک ماه کسی نسبت به آن معترض نشد نسبت به ثبت دائم آن اقدام می شود. نکته: اگر از علامت تجاری حداقل سه سال استفاده نشود، قانوناً قابلابطال است.

دیدگاهتان را بنویسید